FAQ
मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    


 • न्याय परिषदको मिति २०७७।४।२८ गतेको बैठकको निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७७।४।१३ गतेको विवरण अद्यावधिक गर्ने सूचना ।
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम - २०७७।४।४
  थप हेर्ने >>>

 • सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
 • न्याय परिषदको मिति २०७६।०२।१४ को बैठकका निर्णयहरुः
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७५।१२।१९ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७५।११।१ मा बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७५।१०।०७ को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।०९।१९ मा बसेको न्याय परिषद वैठकका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०४।०४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • नियुक्ति एवं पदस्थापना सम्वन्धी मिति २०७७।१।१४र २०७७।२।११ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार संशोधित बढुवा नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।२।१४ गतेको सूचना
  थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
श्री देवेन्द्रराज ढकाल
सचिव
श्री मानबहादुर कार्की
सह सचिव
श्री खड्गराज अधिकारी
सह सचिव
थप हेर्ने >>>

न्याय परिषदको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय परिषदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ । 
थप हेर्ने >>>

न्याय सेवा आयोगको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय सेवा आयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ । 
थप हेर्ने >>>