FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

न्याय सेवा आयोग निर्णय
जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।२।१४ गतेको सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्